ตลาดหลักทรัพย์จัดงานประชุมสัมมนา “ไทยแลนด์ โฟกัส 2017” ฉายภาพเศรษฐกิจดึงนักลงทุนเชื่อมั่นประเทศไทย นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท. ได้จัดงาน  Thailand Focus 2017 : Establishing the New Engine

ซึ่งปีนี้รัฐบาลได้ดำเนินการหลายกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เช่น กลยุทธ์ประเทศไทย 4.0, การเร่งพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) และการกระตุ้นและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาแพลทฟอร์มการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยในระยะยาว “ขณะนี้กลยุทธ์ประเทศไทย 4.0 ได้นำพาประเทศไทยมาสู่ทางแยกที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกว่า 200 บริษัท ได้ลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ ซีแอลเอ็มวีและอาเซียน ซึ่งงาน Thailand Focus 2017 จะเป็นการวิเคราะห์การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาตลาดทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงการขยายตัวของตลาดฟินเทคในอุตสาหกรรมทางการเงินในอาเซียน”

ปัจจุบันนี้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีผลกำไรมากถึง 5.6% ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา และได้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนถึง 9.4 หมื่นล้าบาท เทียบกับจำนวนเงินปันผลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้จ่ายเป็นจำนวน 8.8 หมื่นล้านบาทเมื่อปีที่ผ่านมา จึงเท่ากับว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทย ได้สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ให้แก่นักลงทุน นอกจากนี้ ตลท.ได้รับคะแนนการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการในระดับสูงในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา และได้รับการประเมินว่ามีความคล่องตัวในระดับสูงในตลาดเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน อีกทั้งมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยถึง 14 บริษัท อยู่ในดัชนีดาวน์โจนส์ ซึ่งขณะนี้ ตลท.กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำดัชนี ซีแอลเอ็มวีด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews