ศวส.กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ สสส. เผยผลสำรวจ ประชากรไทยกว่า 18 ล้านคนดื่มสุรา และในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา กว่าร้อยละ 40 เป็นนักดื่มประจำ เวทีเสวนา “ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ใครได้ใครเสียหลังม.44″จัดโดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ได้เผยผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปีล่าสุดพบว่าประชากรไทยกว่า 18 ล้านคนดื่มสุรา และในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา กว่าร้อยละ 40 เป็นนักดื่มประจำ โดยกลุ่มอายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มดื่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน และยังชี้ให้เห็นถึงข้อน่าห่วงคือกลุ่มนักดื่มร้อยละ 43.2 มีพฤติกรรมดื่มหนัก หรือภาษาชาวบ้านคือดื่มจนเมาหัวราน้ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 48.3 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าเพศหญิงถึง 2 เท่า แต่แนวโน้มเยาวชนหญิงที่มีพฤติกรรมดื่มหนักก็พบว่ามีอัตราสูงขึ้นเช่นกันโดยจากสถิติในปี 2550 มีร้อยละ 3.3 และปี 2559 เพิ่มเป็นร้อยละ 6.8
นอกจากนี้ในงานเสวนายังเปิดเผยผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย อายุ 18-25 ปี จาก 5 สถาบันการศึกษา จำนวน 2,000 ราย และสำรวจจุดจำหน่ายสุรารอบมหาวิทยาลัย 19 แห่ง เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารของร้านเหล้าดังกล่าวภายหลังมีคำสั่ง คสช. 22/2558 พบว่านักศึกษาร้อยละ 72 ยังคงดื่มสุราและไม่คิดที่จะเลิกดื่ม มีค่าใช้จ่ายในการดื่มร้อยละ 18 ของรายได้และคิดว่าการดื่มเป็นเรื่องปกติของชีวิตวัยรุ่น โดยเฉพาะร้อยละ 81 นิยมไปดื่มร้านเหล้ารอบสถานศึกษาเนื่องจากการจัดคอนเสิร์ต โปรโมชั่นและความสะดวกซึ่งธุรกิจร้านเหล้ารอบสถานศึกษาก็ปรับไปสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้นพร้อมมีการจัดดนตรีและโปรโมชั่นลดแลกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นกลยุทธ์การตลาดมาล่อใจ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth